Välkommen till Rackeby-Skalunda bygdeförening

Rackeby-Skalunda bygdeförening är en ideell förening som utöver att tillhandahålla en samlingslokal fungerar som en intresseförening där vi träffas och avhandlar andra för bygden intressanta frågeställningar och aktiviteter.

Rackeby-Skalunda bygdegård används förutom uthyrning till privata fester, möten och bröllop även till olika föreningars verksamheter, gymnastik och kyrklig verksamhet bland annat pensionärsluncher.

Vill du boka bygdegården kontakta Kerstin Holmqvist på telefon  073-99 95 635 eller kerstin_holmqvist@msn.com

Grattis alla vinnare i medlemslotteriet 2020

1:a pris Göran Smedegård, presentkort 1000:- på Söne Mejeri
2:a pris, Margaretha Andersson, presentkort 500:- på Söne Mejeri

Övriga vinnare
Presentkort 200:- på Johannebergs Blomsterhandel

Christina Granholm
Daniel Hellberg
Christer Larsson
Stefan Larsson
Flory Andersson

Medlemsskap 2021
Stig-Arne Wilenius

Hälsning från styrelsen 20200923

Hej alla Rackeby- Skalundabor!
Tack för att ni stöttar föreningen med inbetalda medlemsavgifter och att ni
använt  bygdegården  till privata tillställningar trots att alla egna evenemang ställdes in p.g.a. pandemin. 

Fredagsfikat startade upp igen i början på sommaren med träffar utomhus i Fornbyn. Alla tog med egen stol och fika och satt på behörigt avstånd. Nu har vi flyttat in i bydegården. Vi sitter med stort avstånd och förutsätter att alla är friska.  

Som det ser ut nu blir det inget evenemang kring dragningen på medlemslotteriet utan den görs av styrelsen och vinsterna skickas ut med brev.  

Takfonden

Skänk ett bidrag till vår takfond! Vi försöker samla ihop pengar för att renovera bygdegårdens tak. Bidraget kan antingen läggas i ”svarta lådan” i bygdegården eller swishas till 1230093328 eller till bankgiro 5614-3761. OBS! Märk bidraget med takfond.

Har ni sett vårt återbruksbibliotek i bygdegården?

Nu finns en bokhylla i hallen där du kan byta, låna eller bara lämna böcker du läst klart. Tillgänglig vid aktiviteter i bygdegården

Bli medlem

Bli medlem genom att betala in 200,- till bg 5614-3761
Betala medlemsavgiften senast den 30 augusti om du vill vara med i medlemslotteriet.
Medlemmar i föreningen har rabatt på hyran av bygdegården.