Välkommen till Rackeby-Skalunda bygdeförening

Rackeby-Skalunda bygdeförening är en ideell förening som utöver att tillhandahålla en samlingslokal fungerar som en intresseförening där vi träffas och avhandlar andra för bygden intressanta frågeställningar och aktiviteter.

Rackeby-Skalunda bygdegård används förutom uthyrning till privata fester, möten och bröllop även till olika föreningars verksamheter, gymnastik och kyrklig verksamhet bland annat pensionärsluncher.

Vill du boka bygdegården kontakta Kerstin Holmqvist på telefon  073-99 95 635 eller kerstin_holmqvist@msn.com

Bli medlem – en levande landsbygd behöver mötesplatser

Varför ska jag bli medlem i Bygdeföreningen undrar du kanske? Förmodligen har du inga planer på att hyra Rackeby bygdegård och ställa till med stor fest just i år. Behöver du då Bygdeföreningen? Vi tror att du gör det! För att landsbygden ska leva krävs det mötesplatser! Tillsammans genom Bygdeföreningen kan vi värna om bygden och ha kvar Rackeby bygdegård som en mötesplats och ett ställe att träffas och umgås.

Medlemsavgiften på 200:- kan swishas till 123 009 33 28 eller betalas till bankgiro 5614-3761 senast 31 oktober och du är då med i dragningen på medlemslotteriet i november med fina vinster. Medlemsskap ger rabatt om du vill hyra bygdegården.

Återbruksbibliotek i bygdegården

Använd gärna återbruksbiblioteket där du kan byta, låna eller bara lämna böcker du läst klart.