Välkommen till Rackeby-Skalunda bygdeförening

Rackeby-Skalunda bygdeförening är en ideell förening som utöver att tillhandahålla en samlingslokal fungerar som en intresseförening där vi träffas och avhandlar andra för bygden intressanta frågeställningar och aktiviteter.

Rackeby-Skalunda bygdegård används förutom uthyrning till privata fester, möten och bröllop även till olika föreningars verksamheter, gymnastik och kyrklig verksamhet bland annat pensionärsluncher.

Vill du boka bygdegården kontakta Kerstin Holmqvist på telefon  073-99 95 635 eller kerstin_holmqvist@msn.com

Takfonden

Skänk ett bidrag till vår takfond! Vi försöker samla ihop pengar för att renovera bygdegårdens tak. Bidraget kan antingen läggas i ”svarta lådan” i bygdegården eller swishas till 1230093328 eller till bankgiro 5614-3761. OBS! Märk bidraget med takfond.

Har ni sett vårt återbruksbibliotek i bygdegården?

Nu finns en bokhylla i hallen där du kan byta, låna eller bara lämna böcker du läst klart. Tillgänglig vid aktiviteter i bygdegården

Bli medlem

Bli medlem genom att betala in 200,- till bg 5614-3761
Betala medlemsavgiften senast den 30 augusti om du vill vara med i medlemslotteriet.
Medlemmar i föreningen har rabatt på hyran av bygdegården.