Kontaktuppgifter

Rackeby-Skalunda Bygdeförenings styrelse 2023

Ordförande, Inger Kronqvist 0723-729097
Vice ordförande Ulla Silis 0705-562875
Kassör/uthyrare Kerstin Holmqvist 0739-995635
Sekreterare Lena Lindell 0701-914343

Övr ledamöter: Lisette Arvidsson, Karl-Fredrik Holmberg, Per-Anders Holmberg, Jan Hamberg, Kent Mellgren, Ulrika Andersson, Jonny Pettersson, Thomas Andersson, Lennart Andersson, Johan Bohrén.

Medlemsavgiften för 2023 är 200 kr per person
Bankgiro nr: 5614-3761
Swish nr: 1230093328