Kontaktuppgifter

Rackeby-Skalunda Bygdeförenings styrelse 2022

Inger Kronqvist, ordförande och festansvarig 072-372 90 97
Kerstin Holmqvist, kassör och uthyrare 073-999 56 35
Lena Lindell, sekreterare 070-191 43 43

Övriga ledamöter: Viola Karlsson, Lisette Arvidsson, Per-Anders Holmberg, Kent Mellgren, Ulla Silis, Jan Hamberg, Robert Petterson, Karl-Fredrik Holmberg och Ulrika Andersson.

Två platser är vakanta så vi söker fler som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill vara med.