Kontaktuppgifter

Rackeby-Skalunda Bygdeförenings styrelse 2024

Ordförande, Inger Kronqvist 0723-729097
Vice ordförande Kent Mellgren 0708-108718
Kassör/uthyrare Kerstin Holmqvist 0739-995635
Sekreterare Lena Lindell 0701-914343

Övr ledamöter: Lisette Arvidsson, Karl-Fredrik Holmberg, Kent Mellgren, Ulrika Andersson, Jonny Pettersson, Thomas Andersson, Lennart Andersson, Johan Bohrén.

Medlemsavgiften för 2024 är 250 kr per person
Bankgiro nr: 5614-3761
Swish nr: 1230093328

Webbsidan redigeras av Hanna Bohrén 0708-423907