Kontaktuppgifter

Rackeby-Skalunda Bygdeförenings styrelse 2020

Ordförande Inger Kronqvist tfn  17934, 0723729097
V ordförande Ulla Silis tfn 0705562875
Kassör och uthyrare Kerstin Holmqvist tfn 0739995635
Sekreterare Viola Karlsson tfn 0703223617

Övriga ledamöter       
Robert Pettersson tfn 0706723484
Lisette Arvidsson tfn 0703248804
Fredrik Linderoth tfn 0730345072
Karl-Fredrik Holmberg tfn 0705433974
Per-Anders Holmberg tfn 0705474328
Jan Hamberg tfn 0705479561
Kent Mellgren tfn 0708108718
Lena Lindell tfn 0701914343

Två platser i styrelsen är vakanta så vill du vara med och utveckla vår verksamhet hör av dig till någon i styrelsen.