Återbruksbiblioteket

I bygdegårdens källare hittar du vårt Återbruksbibliotek! Här får alla bygdegårdens besökare låna, hämta eller lämna böcker. Tänk på att lämna in böcker som du tror att andra kan vilja läsa, så vi får ett riktigt bra bibliotek!

Du når Återbruksbiblioteket via källartrappan från kapprummet.